MASONERIA DE LA HIDROELECTRICA

Francmasoneria (sau „masoneria”), ca instituţie, este definită de masoni ca fiind un ordin iniţiatic ai cărui membri sînt înfrăţiţi prin idealuri comune morale, spirituale si sociale, prin iniţierea conformă unui ritual comun, prin jurămîntul depus pe una din cărţile sfinte ale marilor religii. În realitate, masoneria este, de 250 de ani, de cînd a apărut în Imperiul Britanic, o organizaţie secretă, prin care grupuri de oameni ,,iniţiaţi” în tainele puterii politice urmăresc să-şi supună, în interes propriu, un regim politic, indiferent de forma lui (monarhie, monarhie constituţională, republică burgheză, republică socialistă sau democraţie parlamentară)

În România este cunoscută o lungă listă cu personalităţi masonice, începînd cu luptătorii paşoptişti: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Ion. C. Brătianu, Dimitrie Brătianu, Dimitrie Bolintineanu ş.a. Deşi roiau în jurul lui atîţia masoni de vază, totuşi, Mihai Eminescu, cea mai remarcabilă personalitate a societăţii româneşti din a doua jumătate a Secolului XIX, nu a făcut parte din rîndul acestora.

Mai mult decît atît, dar el a demascat masoneria pentru caracterul ei secret şi antidemocratic, dar şi pe unii dintre masoni, aşa cum a fost liberalul Ion C. Brătianu, care, la 2 decembrie 1880, pentru a-şi spori popularitatea, a înscenat un aşa-zis atentat la viaţa lui, pe atunci, el fiind prim-ministru al României. După evenimentele din decembrie 1989 şi revenirea la democraţia parlamentară, masoneria română a căpătat dreptul la reorganizare, cu condiţia ca acţiunile sale să aibă un caracter transparent.

Dar, urmărind apariţiile publice ale unor indivizi care îşi arogă demnităţi masonice neautorizate de nimeni şi care, din cauza secretomaniei proverbiale ce domină în aceste medii, sînt dificil de verificat, putem spune că sinceritatea acţiunilor lojilor masonice din România este una mai mult decît îndoielnică!…Un astfel de mason controversat este actualul administrator judiciar al Companiei de Stat Hidroelectrica, avocatul Remus Borza…

La 7 octombrie 2010, Remus Borza a dat un interviu în revista ,,Q Magazine”, în care aduce în discuţie idei aflate în contradicţie cu Constituţia României… Iată cîteva mostre din gîndirea ,,borzistă”: „În planul percepţiei publice, masoneria este un fel de ONG, cu multiple activităţi ezoterice, filantropice şi culturale. Ceea ce s-a uitat şi nici noi nu ne-am ostenit să reamintim este că România este un stat eminamente masonic.

Unirea Principatelor de la 1859, ca, de altminteri, şi Marea Unire de la 1918 sînt opere esenţialmente masonice. Masoneria Română, de la înfiinţarea primei Loji în 1734, la GalaţI, şi pînă în 1937, cînd s-a autosuspendat, s-a manifestat plenar, ca un modelator şi moderator social. Aceasta este menirea masoneriei, cu atît mai mult în zilele noastre, cînd România se confruntă cu o criză economică, socială, politică şi, în primul rînd, morală.

România este într-o dramatică criză de identitate. Şi-a pierdut reperele şi valorile. Această lipsă de implicare, de activism public a masoneriei este condamnabilă. Masoneria reprezintă cărămida de temelie a României moderne. Masoneria nu s-a născut în 1993, atunci doar s-au reaprins luminile, după 56 de ani de dictatură: Carol al II-lea, Ion Antonescu, Gh. Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu. Marea Loja Naţională a României s-a constituit în 1880, la Bucureşti, dar rădăcinile masoneriei române sînt mult mai vechi”.

Din cele expuse de intervievat, cea mai periculoasă şi antidemocratică idee este aceea că România este un stat eminamente masonic (?!). Pentru acest straniu avocăţel, pupil al lui Adrian Năstase, răspunsul nostru este unul pe cît de simplu, pe atît de clar. Nu, domnule Remus Borza, România nu este un stat eminamente masonic, ci un stat democratic, astăzi, membru al UE şi al NATO şi pentru a cărui existenţă Neamul Românesc a dat jertfe de sînge de-a lungul zbuciumatei sale istorii. Mai la vale, în acelaşi ciudat şi revoltător interviu, citim şi ne crucim: ,,Din cei 8.000 de membri (masoni), mai mult de două treimi reprezintă incontestabile valori, oameni de o probitate morală şi profesională desăvîrşită, personalităţi de primă mărime ale vieţii publice, dar care trăiesc un acut sentiment de frustrare, prin asocierea persoanei lor cu nişte anonimi fără chemare şi fără vocaţie masonică.

Toamna, gospodinele îşi fac curăţenie în cămară. Aleg, cu grijă, cartofii, cepele, merele putrede dintre cele sănătoase, aruncîndu-le la gunoi, tocmai pentru a nu le strica şi pe cele bune. E timpul să facem şi noi curat în cămara noastră. Din dorinţa oarecum legitimă de refacere a efectivelor cu orice preţ, după ce fuseseră decimate de o lungă adormire, am deschis prea larg şi aproape oricui porţile masoneriei. Este îndeobşte cunoscut că somnul naţiunii şi deopotrivă al raţiunii naşte monştri. Noi nu am gestat tocmai monştri, dar cîteva sute de bastarzi tot am onorabilizat. Dar, din păcate, onorabilizîndu-i pe ei, ne-am dezonorat pe noi. Din fericire, avem pîrghii şi instituţii care pot imacula masoneria. Doar voinţa ne mai trebuie…”.

Aşadar, Remus Borza ot Baia Mare îşi dă arama pe faţă şi se vrea dictatorul mason peste cei 8.000 de membri, împreună cu care să supună libertatea Poporului Român, pe care, evident, îl dispreţuieşte, după modelul de-acum cunoscut: Victor Ponta – Adrian Năstase! Dacă opiniile lui Remus Borza ar fi rămas la nivel declarativ, ar fi fost cum ar fi fost, numai că. împins în faţă de Victor Ponta, omuleţul cu privire întunecată ca noaptea, el a trecut la fapte, în calitate de administrator judiciar la Hidroelectrica SA, unde a fost înscăunat de judecătorul Mircea Moldovan, în prezent, arestat pentru luare de mită în rezolvarea cazurilor de trecere în insolvenţă a unor societăţi comerciale.

Dar, oare cu ce se poate ocupa un avocat la Hidroelectrica SA, el neavînd nici o idee despre procesul producerii energiei electrice în hidrocentrale?…. Cum bine se ştie, energia electrică nu se poate stoca şI, din această cauză, contractele cu ,,băieţii deştepţi” nu sînt de condamnat, atîta vreme cît s-au efectuat plăţi în avans. Timpul a dovedit că, invocînd problema falsă a ,,băieţilor deştepţi”, Traian Băsescu şi Victor Ponta, avîndu-l ca om de casă pe Remus Borza, au urmărit transferul de bani de la Hidroelectrica către partidele aflate la putere. De asemenea, în acelaşi scop, foştii directori au fost înlocuiţi, pe criterii eminamente masonice şi politice. Ultima schimbare naşte cele mai mari suspiciuni.

Este vorba de numirea lui Ovidiu Agliceru ca director general al Hidroelectrica SA., domnul în cauză fiind cercetat penal de DIICOT, pentru afacerea murdară a retehnologizării turbinelor de la Porţile de Fier I. Cităm din rechizitoriul procurorilor DIICOT: ,,Fapta numitului Agliceru Ovidiu, care a ocupat funcţia de director general adjunct tehnic al S.C. Hidroelectrica S.A. în anul 2000, de a adera şi de a sprijini un grup infracţional organizat, constituit la nivelul factorilor de decizie ai S.C. Hidroelectrica S.A., format din Pena Eugen, Oprea Traian, Cazanacli Cristian, Pavelescu Teodor şi Bleier loan, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. (2) Cod penal”.

De 2 ani de zile, de cînd se joacă de-a insolvenţa la Hidroelectrica SA, Remus Borza a reuşit să disponibilizeze mii de salariaţi, inclusiv femei gravide, şi să încaseze, ilegal, 2 milioane de euro. Este foarte clar: România are o Lege a insolvenţei plină de inadvertenţe şi de confuzii, special introduse, pentru a crea haos în ceea ce a mai rămas viabil din economia naţională!

Nu masoneria salvează România, ci adevăratele forţe patriotice ale ţării!

Sus Patria!…Jos Mafia!