Social Media
Publicitate

„ISUS DIN NAZARETH”

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLVII)

Muzica (I) Prima variantă de montaj era gata pe la jumătatea lunii iunie, cînd abia terminasem filmul. A trebuit să lucrăm mult şi cu migală asupra ei, să ne oprim la anumite opţiuni, să luăm hotărîri, să tăiem. Unele secvenţe erau slabe, altele, mai reuşite. Dacă unele reclamau mai mult spaţiu, altora, în schimb, le […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLVI)

Medicul echipei îi face o injecţie cu camfor, căci abia se mai ţinea pe picioare (a stat în poziţie verticală, cu ploaia biciuindu-i trupul, fără să respire, cu camerele fixate asupra lui, chiar lîngă el, cu apa pătrunzîndu-i prin căile respiratorii, gata să-l sufoce). Am fost nevoiţi să reluăm scena, din cauza femeii din faţa […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLV)

Pietà Sărmana Olivia Hussey! Scena de care se temea cel mai mult era cea intitulată ,,Pietà”, marea scenă a Pogorîrii de pe Cruce. O aveam, deja, bine alcătuită în minte, dar nimeni nu putea şti ce avea să se întîmple în realitate. În spatele Golgotei mele, plasasem pompierii, dotaţi cu enorme furtunuri de apă – […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLVI)

Îl întrezăresc peste tot, pretutindeni unde intelectualii au manipulat, ori încă mai manipulează politica, ideologia sau informaţia. Am impresia că Isus, prin pilda lui Iuda, ne-a deschis ochii asupra acestui fel subtil şi grav de eroare umană, această incomparabilă ,,condamnare a judecăţii omeneşti”. Există nenumăraţi Iuda, dar toţi, mai devreme sau mai tîrziu, sînt condamnaţi […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLV)

Apostolii (III) Tipologia grupului pe care am reuşit să-l formez în acest caz mi se pare foarte armonioasă. Toţi actorii ,,sună” verosimil; englezi, italieni, ori americani – ei s-au dăruit, cu întreaga lor fiinţă, jocului şi pasiunii artistice. Toţi sînt profesionişti, unii, chiar foarte cunoscuţi. Alegerea a fost dificilă în cazul fiecăruia, dar mai ales […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLIV)

Apostolii (II)   Isus, care avea un simţ pronunţat al realităţii, S-a oprit, din toată acea mulţime, la aceşti oameni autentici, făcuţi din lut şi sentimente, luîndu-i aşa cum erau. Ei erau oamenii pe care îi căuta. Printre ei, nu exista decît unul singur cu aplecare spre învăţătură: Ioan – pe care tatăl său, Zebedeu, […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLIII)

Iordanul (II)   Scena de pe malul Iordanului a fost turnată mai tîrziu, în Tunisia, deoarece actorii trebuiau să reziste vreme îndelungată în apă, iar Michael York nu era disponibil decît în aprilie. Am filmat, deci, după Paşte, la Gabes, într-o oază imensă, care trebuie să fi avut peste 3.000 de palmieri, peisaj absolut fascinant, […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLII)

Iordanul (I)   S-a spus despre primii creştini că au contrafăcut viaţa lui Isus pentru a o face să coincidă cu profeţiile din Texte, că datoria discipolilor, a lui Pavel, a tuturor acelora care au relatat săvîrşirea izbînzilor lui Isus în viaţa Lui lumească, a fost să confrunte, cu încăpăţînare şi străruinţă, faptele lui Christos […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XLI)

Lucru curios, de cîţiva ani, Olivia era interesată nu de parapsihologie, ci de acele curente hinduse care invadează lumea anglo-saxonă, reuşind, într-o oarecare măsură, să-i consoleze pe oameni, să le redea speranţa. În ceea ce mă priveşte, pot spune că am cunoscut mulţi oameni dezechilibraţi care, urmînd indicaţiile unor ,,guru”, au găsit o soluţie rezonabilă […]

Povestea unei capodopere cinematografice „ISUS DIN NAZARETH”(XL)

În timpul probelor la care a fost supusă, Olivia s-a dovedit a fi cea mai potrivită pentru rolul Mariei-copile, Maria la vîrsta maturităţii şi Mariei-mame. M-am convins că n-aş fi putut găsi pe cineva mai potrivit. Într-adevăr, cu o abilitate nicidecum strict profesională, ci profund impregnată de spiritualitate, a reuşit pe deplin să realizeze tot […]

ziare