Aşa vă place Istoria? DOMNITORUL RADU ŞERBAN A FOST ÎNMORMÎNTAT ÎN CATEDRALA SF. ŞTEFAN DIN VIENA

Radu Şerban n-a mai apucat să-şi revadă ţara. S-a stins la Viena, în martie 1620, la vîrsta de aproape 60 de ani, şi sfîrşitul i-a fost grăbit – după mărturia nepotului său stolnicul Constantin Cantacuzino – de o „gravă şi lungă boală de podagră“, urmare a vieţii de oştean. Ca un omagiu adus luptătorului pentru cauza creştinităţii, împăratul a hotărît înmormîntarea sa în Catedrala Sfîntului Ştefan din Viena, privilegiu rezervat familiei imperiale. Dar urmaşii nu l-au uitat şi mormîntul nu i-a fost acoperit de pulberea anonimatului. Fiica sa Ancuţa, căsătorită cu Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul, a adus mai tîrziu în pămîntul ţării rămăşiţele tatălui şi pe cele ale soţului ei. Osemintele lui Radu Şerban şi ale lui Nicolae Pătraşcu au fost aşezate într-un mormînt comun la Mînăstirea Comana, inscripţia de pe mormîntul lor amintind că au luptat „amîndoi tare şi vîrtos pentru lege şi pentru moşie cu păgînii turci, tătari“.